CBMG
 1. კომპანია CBMG – კომუნიკაციების ბიზნესის მარკეტინგის ჯგუფი. იურიდიული სახელი შპს  “სი ბი ემ ჯი”. CBMG – ს ძირითადი პლათფორმა განთავსებულია მისამართზე https://byme.ge/; კომპანიის მთავარი ონლაინ ციფრული ოფისის მისამართია: https://com.byme.ge/; ძირითადი საქმიანობები: ვაჭრობა, დასაქმება, პიარი, რეკლამა, მარკეტინგი და მომსახურეობა. კომპანია CBMG ფლობს საკუთარ  სავაჭრო ცენტრს ვებ მისამართზე: https://trade-center.byme.ge/ . ძირითად პლათფორმაზე აქვს საკუთარი პროექტები / სავაჭრო სივრცეები, რომლებიც განთავსებულები არიან ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ ვებ მისამართებზე და შეიცავენ კომპანიის საერთო სამუშაო პროგრამებს, მოდულებს და სისტემებს: დასაქმებას, გაყიდვებს და მომსახურეობებს;
 2. CBMG – ს ონლაინ სავაჭრო ცენტრში და მის პროექტებში / სავაჭრო სივრცეებში დასაქმება და მუშაობა შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან. ასაკი 18 – 70 წელი;
 3. დაცულია კონფიდენციალურობის პოლიტიკა;
 4. დაცულია საავტორო უფლებები;
 5. აკრძალულია სპამის, 18+, უხამსი და შეურაცმყოფელი შიგთავსის გამოყენება, საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული პროდუქტის ან მომსახურეობის ნებისმიერი სახით განთავსება და გავრცელება CBMG – ს სავაჭრო პლათფორმაზე;
 6. იკრძალება CBMG – ს პლათფორმაზე განთავსებული ნებისმიერი პროექტიდან ინფორმაციის, თემის, იდეის, მოდულის, პროექტის ან მარკეტინგული პროგრამის, სისტემის და მისი მუშაობის სტრატეგიის მითვისება და პირადი მიზნებისათვის გამოყენება ან დუბლირება  (ჯარიმა);
 7. CBMG – ს პლათფორმით სარგებლობისათვის საჭიროა გაიაროთ უფასო რეგისტრაცია;
 8. თანამშრომლობის სურვილის შემთხვევაში, როგორც ფიზიკურმა ისე იურიდიულმა პირმა, სავაჭრო ობიექტმა, თანამშრომელმა, ვენდორმა და პარტნიორმა საჭიროა შეავსოთ შესაბამისი განაცხადის ფორმა, შემდეგ გაიაროთ არჩეულ პროექტში რეგისტრაცია, ვერიფიკაცია და გაიაქტიუროთ სამუშაო ლიცენზია;
 9. ყურადღებით, სწორად და რეალური მონაცემებით შეავსეთ ყველა აუცილებელი ველი. ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს არასწორად ან შეცდომით მითითებულ მონაცემებზე;
 10. განაცხადის ფორმის შევსებით, რეგისტრაციის გავლით, ვერიფიკაციით, ლიცენზიის სამუშაო ბარათის შეძენით, ან და პროდუქტის მომსახურეობის შეკვეთის/აქტივაციით, თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით/აღიარებით თქვენ ხელს აწერთ/ადასტურებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს. ინფორმაციის მოწოდება მოხდა თქვენი საკუთარი სურვილით და ამისათვის თქვენ გაგაჩნიათ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა. თქვენ ეთანხმებით პროექტის წესებს და პირობებს, კონფიდენციალობას, უსაფრთხოებას და არანაირი პრეტენზია არ გაგაჩნიათ კომპანია  სი ბი ემ ჯი  CBMG – ს, მისი სავაჭრო ცენტრის, პროექტების,სივრცეების, ძირითადი პლათფორმის https://byme.ge/– ს  მიმართ და მის ადმინისტრაციასთან;
 11. გადახდა შესაძლებელია უნაღდო ანგარიშწორებით, საბანკო გადარიცხვით, გადახდის ტერმინალებიდან, ვიზა / მასტერქარდით, ელექტრონული საფულის და კრიპტოვალუტით:

11.1.1. გადახდა შეგიძლიათ განახორციელოთ საბანკო გადარიცხვით ნებისმიერი ბანკიდან, ინტერნეტ და მობაილ ბანკით, ქვემოთ მითითებულ რეკვიზიტებზე:

ბანკის დასახელება

ბანკის კოდი

ანგარიში (IBAN)

მიმღების დასახელება

BIC / Swift

სს “საქართველოს ბანკი”

BAGAGE22

GE06BG0000000345888152

შპს სი ბი ემ ჯი

BAGAGE22

სს “თიბისი ბანკი”

TBCBGE22

GE10TB7956036020100003

შპს სი ბი ემ ჯი

TBCBGE22

სს “ვითიბი ბანკი”

UGEBGE22

GE44VT0703602795639507

შპს სი ბი ემ ჯი

UGEBGE22

სს “ლიბერთი ბანკი”

LBRTGE22

GE89LB0113123103035000

შპს სი ბი ემ ჯი

LBRTGE22

გაითვალისწინეთ!

გთხოვთ, გადარიცხვის დროს დანიშნულებაში მიუთითოთ შეკვეთის ID ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი ჩარიცხვა არ დადასტურდება. თქვენს მიერ შეძენილი პროდუქტი არ გაგიაქტიურდებათ და თქვენი შეკვეთა არ გაიგზავნება მანამ, სანამ არ მოხდება თანხის ასახვა შესაბამის ანგარიშზე.

11.1.2. ასევე, გადახდა შესაძლებელია სწრაფი გადახდის ტერმინალებიდან OPPA , (Paybox) – ის საშუალებით.

მთავარ მენიუ – სხვადასხვა – კომერციული საიტები – სიბი ემ ჯი CBMG და აირჩიეთ თქვენთვის შესაბამისი სერვისი:

 • სავაჭრო ცენტრი – კომპანიის სავაჭრო ცენტრში ასევე მის ნებისმიერ სავაჭრო სივრცეში / პროექტში ნებისმიერი პროდუქტის / მომსახურეობის შეძენისათვის;
 • რეკლამა –  სარეკლამო მომსახურეობის შეკვეთისათვის და კომპანიის პლათფორმაზე რეკლამის განთავსებისათვის;
 • ლიცენზია – სამუშაო ლიცენზიის შეძენისათვის;
 • ქველმოქმედება – თუ გსურთ მხარი დაუჭიროთ კომპანიას, მის პროექტებს. ასევე კომპანიის პლათფორმაზე განთავსებულ ნებისმიერ საქველმოქმედო აქტიობას / განცხადებას;
 • მომსახურეობა – კომპანიის სხვა ნებისმიერი პროდუქტის / მომსახურეობის მისაღებად;
 1. ნებისმიერი პროდუქტის/მომსახურეობის შეძენისას მყიდველმა აუცილებელია გადახდის დანიშნულებაში მიუთითოს შეკვეთის ID ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში გადახდა არ დადასტურდება;
 2. გაითვალისწინეთ! თუ გადახდა არ განხორციელდა 24 საათის განმავლობაში, თქვენი შეკვეთა გაუქმდება.
 3. კომპანიაში შეცდომით ჩარიცხული ნებისმიერი ოდენობის თანხის უკან მოთხოვნა შესაძლებელია მხოლოდ შეტყობინების საფუძველზე, გადახდის მომენტიდან მაქსიმუმ 24 საათის განმავლობაში, უკან დაბრუნდება გადახდილი თანხა 10% – ის გამოკლებით. გადახდის მომენტიდან 24 საათის შემდეგ თანხის უკან დაბრუნება შეუძლებელია;
 4. ადმინისტრაციას აქვს უფლება ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე დაბლოკოს, წაშალოს ან დროებით გააუქმოს მომხმარებელი;
 5. წესების და პირობების დარღვევის შემთხვევაში მომხმარებელი მიიღებს მხოლოდ 1 გაფრთხილებას, იგივე დარღვევის განმეორების შემთხვევაში მომხმარებელი დაჯარიმდება და დაეკისრება ზარალის სრული ანაზღაურება;
 6. პროექტის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეცვალოს პროექტის წესები და პირობები;
 7. მარკეტინგი და კომუნიკაცია – კომპანია CBMG მისი ძირითადი პლათფორმა byme.ge ასევე უფლებას იტოვებს მის ბაზაში რეგისტრირებულ მომხმარებლებს გაუგზავნოს მოკლე ტექსტური შეტყობინებები და ელექტრონული წერილები, სიახლეების გაცნობის, შეთავაზებების და პიარის მიზნით.

19.1. მომხმარებელი – პირი, რომელიც  სარგებლობს CBMG – ს პლათფორმაზე არსებული პროდუქტით ან მომსახურეობით.

19.2. თანამშრომელი – პირი, რომელიც ურთიერთ შეთანხმების საფუძველზე, დასაქმებულია და მუშაობს CBMG – ს პლათფორმაზე;

19.3. პარტნიორი – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ითანამშრომლებს კომპანიასთან გაცვლითი ან ერთობლივი პროექტების განხორციელების მიზნით;

19.4. ბიზნეს პარტნიორი / ვენდორი – ფიზიკური პირი, ინდ. მეწარმე ან იურიდიული პირი, რომელსაც აქვს საკუთარი პროდუქტები / მომსახურეობები გასაყიდი და რომელიც თანამშრომლობს კომპანიასთან, კერძოდ კი სარგებლობს CBMG – ს პლათფორმით, სადაც განთავსებული აქვს საკუთარი საქმიანობა, პროდუქტი / მომსახურეობა რეალიზაციის მიზნით;

19.5. პროექტის პარტნიორი – პირი, რომელიც დაინიშნა პროექტის / სავაჭრო სივრცის დირექტორად და ხელმძღვანელობს CBMG – ს პლათფორმაზე არსებულ სავაჭრო სივრცეს ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით; 

19.6. ბრენდის პარტნიორი – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც თანამშრომლობს კომპანია CBMG – სთან, კერძოდ კი ქმნის, ამზადებს კომპანიის დიზაინით შეკვეთილ პროდუქციას, რომელიც ემსახურება და აწვდის პროდუქტს კომპანიას ბრენდის სახელით სარეალიზაციოდ;

19.7. ინვესტორი – პირი რომელიც თანამშრომლობს კომპანიასთან და აფინანსებს კომპანიის პროექტებს და ბრენდის ხაზებს ;

19.8. ბლოგერი – პირი, რომელიც კომპანიის პლათფორმაზე შექმნის და ჩამოაყალიბებს მისთვის საინტერესო რუბრიკას ბლოგს და ახალი საინტერესო ინფორმაციით და სტატიებით დააინტერესებს მომხმარებელს;

19.9. ოპერატორი – პირი, რომელიც როგორც კომპანიის ასევე მისი ბიზნეს პარტნიორების მომხმარებლებს გაუწევს კვალიფიციურ სატელეფონო მომსახურეობას და მიაწვდის სასურველ ინფორმაციას პროდუქტის / მომსახურეობის შესახებ;

19.10. პიარ მენეჯერი – პირი, რომელიც გააპიარებს კომპანია CBMG – ს, მის პროექტებს და პარტნიორების / ვენდორების საქმიანობას, პროდუქტებს და მომსახურეობებს;

19.11. რეკლამის მენეჯერი – პირი, რომელიც კომპანიის პლათფორმაზე სარეკლამო ბანერების განთავსების მიზნით მოიზიდავს კლიენტს და გაყიდის სხვა სარეკლამო პროდუქტებს /  მომსახურეობებს;

19.12. გაყიდვების მენეჯერი – პირი, რომელიც იზრუნებს CBMG – ს და მისი პარტნიორების / ვენდორების პროდუქტის ან მომსახურეობის დროულ რეალიზაციაზე;

19.13. კატეგორიის მენეჯერი – პირი, რომელიც დაამატებს ქვე კატეგორიებს და შექმნის გაყიდვების სამუშაო ჯგუფს ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით. მოამარაგებს პროდუქტით / მომსახურეობით შერჩეულ კონკრეტულ კატეგორიას/ებს და უხელმძღვანელებს გაყიდვების პროცეს;

19.14. დირექტორი – პირი, რომელიც ხელმძღვანელობს მის პროექტში მომუშავე მენეჯერებს, აკონტროლებს პროექტის/სავაჭრო სივრცის ბიზნეს პარტნიორების, თანამშრომლების სტაბილურ, უწყვეტ, დროულ და გამართულ მუშაობას. ზრუნავს გაყიდვების ზრდაზე და სამუშაო გეგმის შესრულებაზე ჯგუფთან ერთად;

19.15. შესყიდვების მენეჯერი – პირი, რომელიც ონლაინ და ცოცხალ ბაზარზე მოიძიებს, შეარჩევს და მიაწვდის კომპანიას შესაბამის პროდუქტს ან მომსახურეობას, მოთხოვნიდან გამომდინარე;

19.16. ვენდორი (vendor) – გამყიდველი, მოვაჭრე. ნაგულისხმევია მაღაზიები, სავაჭრო ობიექტები, კვების ობიექტები, გარე მოვაჭრეები, კომპანიები სააგენტოები, რომელიც ითანამშრომლებს კომპანიასთან და განათავსებს თავის პროდუქტს/ მომსახურეობას კომპანიის პლათფორმაზე სარეალიზაციოდ;

19.17. რეფერალი – თქვენს მიერ პირადი რეფერალური კოდით / ბმულით ან რეფერალური სარეკლამო ბანერით მოწვეული პირი CBMG – ს პლათფორმაზე არსებულ ნებისმიერ პროექტში;

19.18. რეფერალური ბმული – დაგენირერებული პერსონალური უნიკალური კოდი, რომლის საშუალებით მოწვეული პირი, სისტემურად გებმევათ თქვენ;

19.19. განაცხადი – განაცხადის ფორმის შევსება აუცილებელია კომპანიასთან საქმიანი ურთიერთობებისათვის. განაცხადით კომპანია იდენთიფიცირებას უკეთებს დაინტერესებული პირის მოთხოვნას, ამუშავებს მის მონაცემებს და ანაწილებს შესაბამის პროექტში, ფორმაში მითითებული სტატუსით. განაცხადის ფორმის შევსებით, გვაწვდით პირად მონაცემებს, ურთიერთ შეთანხმების გასაფორმებლად და მუშაობის მოქმედებების დასაწყებად. დაცულია კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ინფორმაცია მესამე პირზე არ გაიცემა;

19.20. რეგისტრაცია – რეგისტრაცია გაძლევთ სისტემაში შესვლის, პირად ოფისზე წვდომის, პირადი მონაცემების რედაქტირების და მუშაობის შესაძლებლობას;

19.21. ვერიფიკაცია – ვერიფიკაციის გავლა აუცილებელია მხოლოდ თანამშრომლებისათვის, ვენდორებისათის, ბიზნეს და პროექტის პარტნიორებისთვის. ვერიფიცირებულ თანამშრომელს უფორმდება შრომითი შეთანხმება და ენიჭება მუშაობის ნებართვა. განაცხადის ფორმის შევსებით, თქვენ გვაწვდით პირად მონაცემებს, თანამშრომლობისათვის, შეთანხმების/ხელშეკრულების გასაფორმებლად, ვერიფიკაციისას ხდება თქვენი მონაცემების დაზუსტება, ელ. ფოსტის და მობილურის ნომრის ვერიფიკაცია. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის და საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტების დადასტურება, შესაბამისი დოკუმენტების გამოგზავნით:

19.21.1. სელფი დოკუმენტით –  ფოტოში გარკვევით უნდა ჩანდეს მომხმარებლის სახე.            პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა/პასპორტი ხელში უნდა ეჭიროს მის მფლობელს. ფოტო უნდა იყოს ფერადი და არ უნდა იყოს გადაღებული მობილურის ფლეშ ნათებით. დოკუმენტი უნდა ჩანდეს სრულად;

19.21.2.  თქვენს მიერ მითითებული რეკვიზიტის ან საკონტაქტო მონაცემის ცვლილების შემთხვევაში, საჭიროა გვაცნობოთ წერილობით ელ. ფოსტის მისამართზე: infochange@byme.ge . დაცულია კონფიდენციალურობის პოლიტიკა;

19.22. ლიცენზია – ლიცენზიის დროს ვერიფიკაციას გადის თქვენი ბანკის ანგარიში, ასევე ლიცენზიის საფასურით იხდით კომპანიის ვებ პლათფორმაზე თქვენთვის გამოყოფილი ადგილით სარგებლობის და კომპანიის მომსახურეობის საფასურს;

19.23.  სამუშაო ლიცენზიის ბარათი – ლიცენზიის დროს კომპანია განიჭებთ ლიცენზიის სამუშაო ბარათს, რომელიც გაძლევთ მუშაობის შესაძლებლობას კომპანიის კონკრეტულ პროექტში 30 დღის ვადით. ეს არის მზა სამუშაო ინსტრუმენტი თანამშრომლებისათვის, მაღაზიებისათვის და მისი გამოყენება შესაძლებელია, როგორც სავიზიტო ბარათი. ბარათების ჩამონათვალი: თანამშრომლების ბარათი – Job Card; პროექტის პარტნიორების ბარათი – Pro Card;  ბიზნეს პარტნიორების ბარათი – Business Card;

19.24. BG Card – იყიდე ქართული. კომპანია CBMG თავის ერთგულ მომხმარებელს თავაზობს საკუთარი ბრენდის ბარათს; ამ ეტაპზე არ არის ხელმისაწვდომი;

19.25. Cool Card – კომპანია CBMG თავის მომხმარებელს თავაზობს პრივილეგირებულ ბარათს მაგარ, გამაგრილებელ ბარათს Cool Card – ს, რომლითაც მისი მფლობელი ისარგებლებს ფასდაკლებით კომპანიის ნებისმიერ პროდუქტზე/მომსახურეობაზე და მიიღებს სხვა და სხვა საინტერესო ვი აი პი შეთავაზებებს. ბარათის შეძენა შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს;

20.1. კომპანია CBMG – ს ონლაინ ოფისი, სამსახურის მაძიებლებს, ასევე სტუდენტებს, ემიგრანტებს, შშმ პირებს, გთავაზობთ „დასაქმებას შეზღუდვების გარეშე“. დასაქმების პროგრამა, მოდული და სისტემა წარმოადგენს კომპანიის საკუთრებას. დაცულია საავტორო უფლებები. მისი საქმიანობა არის სრულიად ღია და გამჭირვალე. დასაქმების პროგრამის ფარგლებში კომპანია გთავაზობთ, სტაბილურ სამსახურს მმართველ პოზიციებზე მთავარ ოფისში, ფილიალებში საქართველოს მაშტაბით და სამუშაოს ონლაინ რეჟიმში “მხოლოდ მე და კომპიუტერი”, მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან, შეთავსების შესაძლებლობით და თავისუფალი სამუშაო გრაფიკით;

20.2. დასაქმების პროგრამაში თანამშრომელს აქვს შესაძლებლობა 4 განსხვავებული მეთოდით ერთდროულად მიიღოს შემოსავალი ექსკლუზიურად მხოლოდ ჩვენთან;

20.3. კომპანიაში გამოცხადებულია მაშტაბური ონლაინ დასაქმების კონკურსი „ციფრული კარიერა“;

20.4. მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა შეავსოთ დასაქმების განაცხადის ფორმა და დაელოდოთ პასუხს;

20.5. დადებითი პასუხის შემთხვევაში საჭიროა გაიაროთ შემდეგი ეტაპები თანმიმდევრულად:

 1. გაიაროთ რეგისტრაცია კომპანიის ონლაინ ოფისში.
 2. გაიაროთ ვერიფიკაცია.
 3. გაიაქტიუროთ სტაჟიორის სამუშაო ლიცენზია. ერთჯერადია. 
 4. ასევე რეკომენდირებულია დარეგისტრირდეთ რეფერის პროგრამაში. ნებაყოფლობითია.

20.6. ყველა ეტაპის წარმატების გავლის შემდეგ თანამშრომელს შეუძლია დაიწყოს მუშაობა და იხელმძღვანელოს გვერდით “სამუშაო გიდი“, სადაც მოცემულია დავალებები და სამუშაო გეგმები თანამდებობების მიხედვით. მუშაობის ინსტრუქტაჟი, შეთავაზების ნიმუშები და სარეკლამო მასალები;

20.7.  კომპანიაში იყიდება ნებისმიერი სახის კანონით დაშვებული პროდუქტი და მომსახურეობა, რომელიც CBMG – ს სავაჭრო ცენტრში და მის პროექტებში / სავაჭრო სივრცეებშია განთავსებული. საკუთარ პროდუქტს / მომსახურეობას ანთავსებენ ასევე ვენდორები / ბიზნეს პარტნიორები. თქვენი, როგორც თანამშრომლების უმთავრესი ამოცანაა,  დააინტერესოთ, მოიზიდოთ ვენდორები / ბიზნეს პარტნიორები სავაჭრო ცენტრში ან მის ნებისმიერ სავაჭრო სივრცეში, საკუთარი ოპერატორის  მომხმარებლის სახელით, რათა გამოიმუშაოთ ფიქსირებული ანაზღაურება + % მათი გაყიდვებიდან. თქვენი სამუშაოა: შექმნათ საკუთარი ვენდორების ბაზა, იკონტაქტოთ და პერიოდულად შეთავაზოთ მათ კომპანიის ახალი პროდუქტები და მომსახურეობები. ხელი შეუწყოთ და დაეხმაროთ მათ სასურველი შედეგების მიღწევაში, გაყიდვების ზრდაში, იმოქმედოთ მხოლოდ კომპანიის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით და ნებართვით;

20.8. გაითვალისწინეთ და ყურადღება მიაქციეთ , რომ კლიენტის მიერ შევსებული განაცხადის ფორმის გრაფაში „ოპერატორის მომხმარებელი“ ან “მენეჯერის მომხმარებელი” უნდა იყოს მითითებული თქვენი, როგორც თანამშრომლის მომხმარებლის სახელი (ის მომხმარებელის სახელი,  რასაც მიუთითებთ ონლაინ ოფისში რეგისტრაციის დროს). ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დაგეხმარებათ სამუშაო ლიცენზია, რასაც თან ახლავს ონლაინ სავიზიტო ბარათი (ბარათზე დატანილია თქვენი მომხმარებლის სახელი, თქვენი თანამდებობა, კომპანიის  QR კოდი და თქვენი კონტაქტები). ბარათი გეგზავნებათ ლიცენზიის გააქტიურების შემდეგ ელ.ფოსტის მისამართზე, შესაძლებელია მისი სავიზიტო ბარათად დაბეჭდვაც. სავიზიტო ბარათს შეთავაზებასთან ერთად უგზავნით ან გადასცემთ ვენდორებს / ბიზნეს პარტნიორებს მეტი ეფექტურობისათვის და პროდუქტიულობისათვის ;

20.9. თანამშრომელს კომპანიის პლათფორმაზე ან მის პროექტებში განთავსებული ერთი კონკრეტული პროდუქტი ან მომსახურეობა გაყიდულად, სარეკლამო ადგილი გაქირავებულად, ბიზნეს პარტნიორი რეგისტრირებულად ეთვლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც:

 1. კლიენტის მიერ შევსებული განაცხადის ფორმის გრაფაში „ოპერატორის მომხმარებელი“, იქნება მითითებული თანამშრომლის მომხმარებლის სახელი.
 2. მხოლოდ დახურული გარიგების შემდეგ. გარიგება დახურულად ითვლება პარტნიორის მიერ ლიცენზიის აქტივაციის შემდეგ. სხვა შემთხვევაში კლიენტის მიერ თანხის ჩარიცხვის შემდეგ;

20.10. CBMG თავის თანამშრომლებს თავაზობს კარიერული განვითარების, დაწინაურების, წინსვლის, ახალი საქმის დაუფლების და შემოსავლის ზრდის შესაძლებლობას. სამუშაო გეგმების შესწავლა შესრულების შემდგომ;

20.11. დასაქმების პროგრამის ფარგლებში მოქმედებს სამუშაო გეგმები თანამდებობების მიხედვით. ონლაინ თანამშრომელი მუშაობს დამოუკიდებლად საკუთარი თანამდებობის შესაბამისი გეგმის მიხედვით. გეგმის შესრულების შემდეგ თვეში ერთხელ თანამშრომელი ღებულობს 4 სხვადასხვა შემოსავალს: 1) ერიცხება ფიქსირებული ანაზღაურება, 2) % -ვენდორის სრული გაყიდვებიდან. 3)  % -ები პროგრამა რეფერიდან მოზიდული მომხმარებლების შენაძენებიდან. 4) % – ები რეალიზებული სარეკლამო ბანერებიდან; 

20.12. კომპანიაში დასაქმების სტრუქტურა ასეთია: 1) სამუშაო ონლაინ რეჟიმში დისტანციურად “მხოლოდ მე და კომპიუტერი”. 2)  სამსახური ფილიალებში (რეგიონებში). 3) სამსახური მთავარ ოფისში.

20.13. პროექტის პარტნიორი დირექტორების სამუშაოს აღწერა: პროექტის ხელმძღვანელობა, მარკეტინგული გეგმის შედგენა განხორციელება, კადრების შერჩევა, დატრენინგება, ტექნიკური საკითხების მართვა / ადმინისტრირება, ქვე კატეგორიების დამატება შევსება, ეფექტური შეთავაზებები და პრეზენტაციების მომზადება, განხორციელება, კლიენტის მოზიდვა, სტუმრების მოწვევა კომპანიის სავაჭრო ცენტრში და არჩეულ სავაჭრო სივრცეში / პროექტში. განთავსებული პროდუქციის პიარი, რეალიზება, ყველაზე სწრაფად და ეფექტურად საკუთარ სამუშაო ჯგუფთან ერთად;

20.14. ვერიფიკაციის ფორმის შევსებით გვაწვდით პირად ინფორმაციას, რეკვიზიტებს და საკონტაქტო მონაცემებს, რაც აუცილებელია კომპანიის მხრიდან დისტანციურ რეჟიმში: შეთანხმების გასაფორმებლად, თქვენი პიროვნების დასადასტურებლად, თაღლითობის თავიდან აცილების მიზნით და თქვენი გამომუშავებული შემოსავლის ან/და ანაზღაურების მისაღებად; კომპანიაში დაცულია კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, ინფორმაცია მესამე პირზე არ გაიცემა. ასევე დაცულია  მონაცემთა ბაზა.

20.15. ვერიფიკაციის გასავლელად საჭიროა:

 1. ვერიფიკაციის ფორმის შევსება და მოთხოვნილი დოკუმენტების გამოგზავნა;
 2. თქვენს მიერ მითითებული კუთვნილი მობილურის ნომრიდან მოკლე ტექტური შეტყობინების გამოგზავნა, ტექსტით: თქვენი კოდური სიტყვა მაქსიმუმ 4 სიმბოლო.   ნომერზე: +995 555 49 09 89;
 3. თქვენს მიერ მითითებული კუთვნილი ელ.ფოსტის მისამართიდან გამოგზავნა ტექსტის: თქვენი კოდური სიტყვა მაქსიმუმ 4 სიმბოლო. მისამართზე: verification@byme.ge;
 4. თქვენი კუთვნილი საბანკო ანგარიშიდან, ლიცენზიის აქტივაციის ღირებულების გადმორიცხვა კომპანიის რეკვიზიტებზე. საბანკო ანგარიშის ვერიფიკაციის დადასტურება ხორციელდება ლიცენზიის აქტივაციის დროს;

20.16. კომპანიაში მუშაობისათვის საჭიროა აქტიური ლიცენზია, რაც გაძლევთ შესაძლებლობას ისარგებლოთ კომპანიის ვებ პლათფორმით, პირადად თქვენთვის გამოყოფილი ონლაინ ოფისით, მიიღოთ კომპანიის მომსახურეობები, ტექნიკური დახმარება 24/7 , აწარმოოთ გარიგებები და მიიღოთ ანაზღაურება. აქტიური სამუშაო ლიცენზია აუცილებელია:

 1. სტაჟიორებისათვის ( ერთჯერადად).
 2. თანამშრომლებისათვის (თვეში ერთხელ უკავდებათ ანაზღაურებიდან);
 3. პროექტის პარტნიორებისათვის / დირექტორებისათვის (ერთჯერადად), შემდგომ თვეში ერთხელ უკავდებათ 40%-იანი წილიდან;
 4. ვენდორებისათვის / ბიზნეს პარტნიორებისათვის თვეში ერთხელ;

ლიცენზიის გასააქტიურებლად საჭიროა:

 1. შეავსოთ ლიცენზიის განაცხადის ფორმა;
 2. თქვენი კუთვნილი საბანკო ანგარიშიდან (რაც მითითებული გაქვთ ვერიფიკაციის დროს) გადმორიცხოთ აქტივაციის საფასური კომპანიის რეკვიზიტებზე;
 3. გადარიცხვისას გადახდის დანიშნულებაში აუცილებელია მიუთითოთ:  სამუშაო ლიცენზიის შეკვეთის ID ნომერი და გადმორიცხოთ შესაბამისი თანხა;

სამუშაო ლიცენზია გააქტიურდება, კომპანიის ანგარიშზე თანხის ასახვის მომენტიდან 24 საათის განმავლობაში და შეძლებთ მუშაობის დაწყებას;

21.1. კომპანია CBMG თავის თანამშრომლებს თავაზობს ქროს შემოსავალს, როგორც გაყიდვებიდან ისე შესყიდვებიდან. დასაქმების სისტემას აქვს ანაზღაურების 4 სხვადასხვა მოდული. შემოსავლის მიღება შესაძლებელია ოთხივე მოდულიდან ერთდროულად, ესენია:

 1. 40% ბიზნეს პარტნიორთან დახურული გარიგებიდან, სტაბილურად ყოველი თვის ბოლოს.
 2. 6% იგივე ბიზნეს პარტნიორის საერთო გაყიდვებიდან.
 3. 20% კომპანიის პლათფორმაზე არსებული სარეკლამო ადგილების გაქირავებიდან, დახურული გარიგების შემდეგ.
 4. 2% პროგრამა რეფერში, თქვენი რეფერალური ბმულით მოწვეული, რეფერალების მიერ შეძენილი პროდუქტების / მომსახურეობებისგან.

20.2. თანამშრომლის ანაზღაურება შედგება მის ერთ კონკრეტულ პროექტში შესაძლო ოთხივე მოდულიდან გამომუშავებული შემოსავლიდან, რაც ჯამდება და ირიცხება ერთიანად ყოველი თვის ბოლოს;

20.3. თანამშრომელს აქვს უფლება იმუშაოს, რამოდენიმე პროექტში ერთდროულად, ასეთ შემთხვევაში იგი მიიღებს, რამოდენიმე ანაზღაურებას ერთიანად ჯამურად ყოველი თვის ბოლოს;

20.4. ანაზღაურება ირიცხება, თანამშრომლის მიერ ვერიფიკაციის ფორმაში მითითებულ ვერიფიცირებულ და ლიცენზირებულ საბანკო ანგარიშზე, საშემოსავლოს და გადარიცხვის საკომისიოს გამოკლებით;

20.5. ანაზღაურება გაიცემა მხოლოდ ლიცენზირებულ თანამშრომლებზე ყოველი თვის ბოლოს 25 დან 28 რიცხვებში.

22.1. კომპანია, გთავაზობთ რეფერალურ პროგრამას „რეფერ“-ს, მომხმარებლების მოზიდვის, შემოსავლის მიღების და ბუნებრივი პიარის მიზნით. პროგრამაში რეგისტრაცია სრულიად უფასოა, რის შემდეგ პერსონალურად თქვენთვის, პროგრამა აგენერირებს თქვენს უნიკალურ კოდს. კოდის გამოყენება შესაძლებელია:

 1. სარეკლამო ბანერების სახით, რომლის შექმნის შესაძლებლობა, გაქვთ თავად რეფერის ოფისში, (რაც შეგიძლიათ გააზიაროთ მეტი ინტერესის, მრავალფეროვნების, გამორჩეულობის და შედეგის მიღწევის მიზნით), რომ მოიწვიოთ მეტი მომხმარებელი (პროდუქტის / მომსახურეობის პოტენციური მყიდველი).
 2. მოსაწვევი ბმულის სახით, რომელსაც აზიარებთ, ასევე მომხმარებლების (პროდუქტის / მომსახურეობის პოტენციური მყიდველის) მოსაწვევად.

22.2. პროგრამიდან გერიცხებათ ანაზღაურება 2% – ის ოდენობით, თითოეული მოწვეული რეფერალის მიერ კონკრეტულ პროექტში განხორციელებული წარმატებული შენაძენიდან, დახურული გარიგებიდან;

22.3. რეფერის პროგრამა განთავსებულია კომპანიის ყველა პროექტში ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად. აქედან გამომდინარე, სურვილის შემთხვევაში, ერთ მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა დარეგისტრირდეს რეფერის პროგრამაში, ერთ ან რამოდენიმე თემის სავაჭრო სივრცეში /  პროექტში ერთდროულად.

23.1. კომპანია CBMG აქირავებს საკუთარი პროექტების / სავაჭრო სივრცეების 40 % – იან სამუშაო წილს. სავაჭრო სივრცის 60% – იან მმართველ წილს ფლობს და აკონტროლებს თავად.

23.2. პარტნიორობისათვის აუცილებელია დაინტერესებულმა პირმა შეავსოს შესაბამისი განაცხადის ფორმა. პარტნიორული წილის დაქირავებას შეძლებენ, მხოლოდ შერჩეული კანდიდატები, დადებითი პასუხის შემთხვევაში.

23.3. სამუშაო ლიცენზიის აქტივაციის შემდეგ, პარტნიორთან ფორმდება ხელშეკრულება და იგი ინიშნება სავაჭრო სივრცის დირექტორის პოზიციაზე აქტივირებული ლიცენზიის შესაბამისი ვადით.

23.4. დირექტორის მოვალეობებია: ვენდორების / ბიზნეს პარტნიორების, თანამშრომლების სტაბილური, უწყვეტი, დროული, გეგმიური, გამართული მუშაობის კონტროლი. მარკეტინგული გეგმის შედგენა და დადასტურების შემდეგ მისი განხორციელება. პროექტის / სავაჭრო სივრცის პიარზე და გაყიდვების ზრდაზე მუშაობა საკუთარ ჯგუფთან/ებთან ერთად. პარტნიორს აქვს უფლება ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით დაამატოს ახალი კატეგორია და ქვე კატეგორიები, შექმნას სამუშაო ჯგუფი/ები შედეგების გასაუმჯობესებლად. შეუძლია დაგეგმოს და შექმნას პიარ კამპანია. მიაღწიოს გეგმის შესრულებას და აჩვენოს შედეგი.

23.5. სავაჭრო სივრცეს ემსახურება: ვებ ადმინისტრატორი (ტექნიკური მხარდაჭერა) 24/7, ბუღალტერი, იურისტი, ქოლ ცენტრის სამსახური და საკურიერო სამსახური. კომპანიის მხრიდან აღნიშნული მომსახურეობის გაწევის საფასურის გადახდა ხორციელდება სამუშაო ლიცენზიის აქტივაციიდან;

23.6. პარტნიორის შემოსავალი შეადგენს პროექტის / სავაჭრო სივრცის სრული შემოსავლის 40% – ს თვეში. ტარიფები იხილეთ პუნქტში №30;

24.1. კომპანია CBMG ფიზიკურ პირს, ინდ. მეწარმეს, იურიდიულ პირს, ვისაც გსურთ თქვენი სახელით დაიწყოთ ვაჭრობა CBMG – ს პლათფორმაზე, სავაჭრო ცენტრში ან მის პროექტებში / სავაჭრო სივრცეებში, საჭიროა

 1. შეავსოთ ვენდორის / ბიზნეს პარტნიორის განაცხადის ფორმა.
 2. გაიაროთ რეგისტრაცია სავაჭრო ცენტრში ან ფორმაში არჩეულ პროექტში / სავაჭრო სივრცეში.
 3. გაიაროთ ვერიფიკაცია.
 4. გაიაქტიუროთ სამუშაო ლიცენზია.

24.2. აქტივაციის შემდეგ გენიჭებათ კომპანიის ვენდორის / ბიზნეს პარტნიორის, ონლაინ მაღაზიის სტატუსი და შესაძლებლობა დაამატოთ თქვენი პროდუქტები / მომსახურეობები შერჩეული ლიცენზიის შესაბამისი რაოდენიბით, სავაჭრო ცენტრში ან შესაბამის პროექტში / სავაჭრო სივრცეში;

24.3. ბიზნეს პარტნიორს აქვს პირადი სამუშაო ონლაინ ოფისი, საიდანაც შესაძლებელია დამოუკიდებლად მართოთ და აკონტროლოთ: საკუთარი ონლაინ მაღაზიის ინტერფეისი, მონაცემები, ინფორმაცია, სამუშაო დრო, შეკვეთები, გაყიდვები, შემოსავლები, ნახვები, აქტიობები, სტატისტიკა და ბალანსი. ოფისი გიაქტიურდებათ სამუშაო ლიცენზიის აქტივაციის შემდეგ;

24.4. ბიზნეს პატნიორი, კომპანიის ვებ სივრცეში მისთვის გამოყოფილი ადგილისათვის, ონლაინ ოფისით სარგებლობისათვის, პროგრამული უზრუნველყოფისათვის, პიარის, გაყიდვების და ტექნიკური მომსახურეობისათვის კომპანიას უხდის შერჩეული სამუშაო ლიცენზიის საფასურს, ასევე კომპანიის პლათფორმაზე მის მიერ განთავსებული პროდუქციის / მომსახურეობის  მთლიანი გაყიდვებიდან 20% – ს, ყოველი თვის 20 დან 23 რიცხვის ჩათვლით;

24.5. ვენდორს / ბიზნეს პარტნიორს, ონლაინ მაღაზიას კომპანიის პლათფორმაზე განთავსებული პროდუქტის / მომსახურეობის ღირებულებას, მყიდველი უხდის უნაღდო ანგარიშწორებით, ნებისმიერი ბანკიდან ან სწრაფი გადახდის ტერმინალიდან და რიცხავს კომპანიის ერთიან ანგარიშზე, კომპანია ხელშეკრულებით წინასწარი შეთანხმებისამებრ, კვირაში ერთხელ ან თვეში ერთხელ ურიცხავს ვენდორს / ბიზნეს პარტნიორს მისი გაყიდული პროდუქტიდან / მომსახურეობიდან მიღებულ გადასახადს, ასევე წინასწარ შეთანხმებული კომპანიის  მომსახურეობის 20% – ის გამოკლებით, საკუთარი ბანკის ანგარიშზე, რაც მითითებული აქვს ვერიფიკაციის განაცხადში;

24.6. ბიზნეს პარტნიორს აქვს შესაძლებლობა ისარგებლოს კომპანიის ქოლ ცენტრის სამსახურის, საკურიერო სამსახურის, გაყიდვების სამსახურის, პიარის & მარკეტინგის სამსახურის მომსახურეობებით, შეთანხმებული ანაზღაურების სანაცვლოდ; ტარიფები იხილეთ პუნქტში №30 .

24.7. ბიზნეს პარტნიორს აქვს შესაძლებლობა განათავსოს, რეკლამა ან დაგეგმილი ღონისძიება კომპანიის სავაჭრო ცენტრში ან მის ნებისმიერ პროექტში / სავაჭრო სივრცეში, მომსახურეობის ტარიფები იხილეთ პუნქტში №30;

24.8. ასევე ბიზნეს პარტნიორს შეუძლია ისარგებლოს კომპანია CBMG – ს დამატებითი მომსახურეობებით: ოპერატორის, რედაქტორის, ფოტოგრაფის ან თარჯიმანის მომსახურეობებით, საკუთარი პროდუქტების/მომსახურეობების განსათავსებლად / ასატვირთად, დასამუშავებლად, ფოტოების გადასაღებად ან გადასათარგმნად, შეთანხმებული ანაზღაურების სანაცვლოდ; ტარიფები იხილეთ პუნქტში №30 .

25.1. კომპანია CBMG ქმნის საკუთარ ბრენდს სხვადასხვა მიმართულებებით / ხაზებით: ნატურალური, ახალი, ბიო საკვები პროდუქტები; სამოსი, მასალები, ინვენტარი და აქსესუარები.

25.2. ბრენდის პარტნიორი შეუძლია გახდეს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელიც შექმნის, გააკეთებს, შეკერავს, ააწყობს, დაამუშავებს, მოიყვანს ან დაამზადებს და მოგვაწვდის საკუთარ პროდუქტს / მომსახურეობას, კომპანიის ბრენდის სახელით სარეალიზაციოდ;

25.3. ბრენდის პარტნიორის მიერ მოწოდებული პროდუქტის / მომსახურეობის საფასურს კომპანია გადაიხდის გაყიდვების შემდეგ, წინასწარი ხელშეკრულებით შეთანხმებული საფასურის შესაბამისად;

26.1. კომპანია CBMG ზრუნავს თავის ერთგულ მომხმარებელზე, მათ სტატუსზე და იმიჯზე. გთავაზობთ, საინტერესო, მომგებიან, ეფექტურ, სურპრიზებით და სასიამოვნო შეთავაზებებით გაჯერებულ, რამოდენიმე სახის ბარათს. ბარათები გამოარჩევს მფლობელს შესაძლებლობებით და პრივილეგიებით, როგორც კომპანიის შიგნით, ისე მის გარეთ.

26.2. ბარათები იყოფა 3 ჯგუფად: სამუშაო ბარათებად – მისი შეძენა აუცილებელია და ხორციელდება ლიცენზიის აქტივაციასთან ერთად; პატრიოტულ ბარათებად   მისი შეძენა ნებაყოფლობითია და დასასვენებელ ბარათებად – მისი შეძენა ნებაყოფლობითია.

სამუშაო ბარათები განსხვავდებიან დიზაინით, შესაძლებლობებით და უფლებებით. ესენია:

 1. თანამშრომლის სამუშაო ლიცენზიის ბარათი – Job Card;
 2. პროექტის პარტნიორების სამუშაო ლიცენზიის ბარათი – Pro Card;
 3. ბიზნეს პარტნიორების სამუშაო ლიცენზიის ბარათი – Business Card;

26.2.1. სამუშაო ლიცენზიის ბარათი ეს არის მზა სამუშაო ინსტრუმენტი  თანამშრომლებისათვის და პარტნიორებისათვის. მისი გამოყენება შესაძლებელია, როგორც სავიზიტო ბარათი, როგორც ონლაინ ისე ფიზიკურად შეხვედრებისას (შესაძლებელია დაბეჭდოთ სასურველი რაოდენობის საკუთარი ხარჯებით).

26.2.2. ბარათზე დატანილია თქვენი მომხმარებლის სახელი, ბარათის ნომერი, თქვენი სტატუსი,  QR – კოდით კომპანიის სრული კონტაქტები და მოქმედების ვადა.

26.2.3. ბარათის მოქმედების ვადა არის 30 დღე. ვადის გასვლის შემდეგ, საჭიროა გაიაქტიუროთ სამუშაო ლიცენზიის ბარათი თქვენთვის სასურველი ვადით 1, 6 ან 12 თვით; ტარიფები იხილეთ პუნქტში №30;

26.2.4.  არააქტიური ბარათის მფლობელს, გამომუშავებული ანაზღაურება არ ერიცხება;

26.2.5. გაითვალისწინეთ, სამუშაო ლიცენზიის აქტივაცია შესაძლებელია ყოველი თვის, მხოლოდ 20 დან 23 რიცხვებში;

26.3. პატრიოტული ბარათი BG Card – იყიდე ქართული. კომპანია CBMG თავის ერთგულ მომხმარებელს თავაზობს საკუთარი ბრენდის ბარათს. მხოლოდ ქართული ნატურალური, ახალი და ბიო საკვები პროდუქტების, სამოსის, მასალების, ინვენტარის და აქსესუარების ფასდაკლებით შესაძენად;

26.4. დასასვენებელი ბარათი Cool Card – კომპანია CBMG თავის მომხმარებელს თავაზობს პრივილეგირებულ ბარათს მაგარ, გამაგრილებელ ბარათს Cool Card – ს, რომლითაც მისი მფლობელი ისარგებლებს ფასდაკლებით კომპანიის ნებისმიერ პროდუქტზე/მომსახურეობაზე (ივენთები, ღონისძიებები, მასკარადები, ტურები, დასასვენებელი კურორტები, შოპინგი, ესთეტიკის და სილამაზის ცენტრები, სამკურნალო და გამაჯანსაღებელი ცენტრები და ა.შ.). ბარათის მფლობელი ასევე მიიღებს სხვა და სხვა საინტერესო ვი აი პი შეთავაზებებს. ბარათის შეძენა ნებაყოფლობითია და შეუძლია კომპანიის ნებისმიერ მომხმარებელს;

27.1. CBMG – აქვს საკუთარი სარეკლამო სტუდია და ვებ სტუდია;

27.2. კომპანიის პლათფორმაზე, სავაჭრო სივრცეში ან მის პროექტებში შესაძლებელია განათავსოთ ნებისმიერი სახის რეკლამა, სარეკლამო ტექსტი, მორბენალი სტრიქონი, სარეკლამო ბანერი, სარეკლამო ვიდეო რგოლი ან სლაიდი სასურველი ვადით. რეკლამის განთავსება ფასიანია. ტარიფები იხილეთ პუნქტში №30 .  

27.3. სარეკლამო ადგილის გაქირავებით, გამქირავებელს ერიცხება გაქირავებული რეკლამის 20% – ი;

27.4. კომპანია გთავაზობთ, სარეკლამო მომსახურეობის სრულ სერვის: ბეჭდვა და პოლიგრაფია, რეკლამას ტელევიზიაში, რადიოში, სოციალურ სივრცეში, საძიებო სისტემებში, სატრანსპორტო კომპანიებში და სავაჭრო ცენტრებში;

27.5. კომპანია, გთავაზობთ ვებ მომსახურეობის სრულ სერვის, სავიზიტო, კომპანიის, კორპორატიული და ონლაინ მაღაზიის ვებ გვერდების, ლოგოების, სოციალური გვერდების აწყობას და დამზადებას, უფასოდ გვერდების დამზადებას შემდგომი დაქირავების პირობით. ტარიფები იხილეთ პუნქტში №30 .

28.1. კომპანიის პლათფორმაზე, ნებისმიერ თქვენთვის სასურველ თემატურ პროექტში შესაძლებელია ღონისძიების / ივენთის დამატება, ონლაინ დაჯავშნის შესაძლებლობით. ივენთის განსათავსებლად საჭიროა, შეავსოთ განაცხადის ფორმა; შესაბამისი მოდულით სარგებლობა ფასიანია; ტარიფები იხილეთ პუნქტში №30;

29.1. კომპანიას აქვს საკუთარი მომსახურეობის სერვისები და ქმნის შესაბამის სამსახურებს, სადაც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს კადრების შერჩევა, ესენია:

 1. ქოლ ცენტრის სამსახური.
 2. საკურიერო სამსახური.
 3. გაყიდვების სამსახური.
 4. პიარის & მარკეტინგის სამსახური.

29.2. სამსახურები მოემსახურებიან; როგორც კომპანიის პარტნიორებს, ასევე ნებისმიერ დამკვეთს, შესაბამისი გასამრჯელოს სანაცვლოდ; ტარიფები იხილეთ პუნქტში №30;

 

რეკლამა კომპანიის ვებ პლათფორმაზე ფასი ადგილის მიხედვით / 1 დღე (ლარი)
ID ნომერი  რეკლამის ფორმატები
AD01პოპ აფი თავში 1230×110  /  1000000 ჩვენება   / 8 – 40 ლარამდე
AD02პოპაფი ბოლოში 1230×110   /    1000000 ჩვენება   / 5 – 35 ლარამდე
AD03ვიდეო რგოლი   /   ჩვენება  120/წმ                        / 50 – 130 ლარამდე
AD04სლაიდი მთავარ გვერდზე   /  ჩვენება 1/9             / 40 – 90 ლარამდე
AD05მორბენალი სტრიქონი    /  1000000 ჩვენება        / 2 – 30 ლარამდე
AD06სარეკლამო ტექსტი   / 1000000 ჩვენება                / 4 – 35 ლარამდე
AD07ბანერი მთავარ გვერდზე   /  1000000 ჩვენება     / 20 – 80 ლარამდე
AD08ღილაკი                                                                     / 10 – 70 ლარამდე
AD09პერსონალური სარეკლამო გვერდი                      /    90   ლარი
   
 ID ნომერი  ვებ გვერდის დამზადებალარი
W001სავიზიტო ვებ გვერდი400
W002კომპანიის ვებ გვერდი1200
W003კორპორატიული ვებ გვერდი2000
W004ონლაინ მაღაზია2500
W005გვერდის ადმინისტრირება თვეში200
   
 ID ნომერი   გვერდის დაქირავება, უფასო დამზადებით. ბმული: Byme.ge/your page nameლარი
WR01გვერდის დაქირავება 1 თვე50
WR02გვერდის დაქირავება 4 თვე200
WR03გვერდის დაქირავება 12 თვე600
   
 ID ნომერი  სამუშაო ლიცენზიის აქტივაცია 1 თვე  ლარი
L010თანამშრომლის სამუშაო ლიცენზია 10
L149ვენდორის / ბიზნეს პარტნიორის სამუშაო ლიცენზია  “მინიმალი”149
L340ვენდორის / ბიზნეს პარტნიორის სამუშაო ლიცენზია  “სტანდარტი”340
VIPვენდორის / ბიზნეს პარტნიორის სამუშაო ლიცენზია   “პრემიუმი”  VIP2800
L900პროექტის პარტნიორის სამუშაო ლიცენზია900
   
ანაზღაურება%
ბიზნეს პარტნიორთან დახურული გარიგებიდან, სტაბილურად ყოველი თვის ბოლოს.40%
ბიზნეს პარტნიორის საერთო გაყიდვებიდან. დახურული გარიგების შემდეგ.6%
კომპანიის პლათფორმაზე არსებული სარეკლამო ადგილების გაქირავებიდან, დახურული გარიგების შემდეგ.20%
პროგრამა რეფერში, თქვენი  რეფერალური ბმულით მოწვეული, რეფერალების მიერ შეძენილი პროდუქტების / მომსახურეობებისგან.2%
   
 ID ნომერი  ღონისძიების / ივენთის განთავსებალარი
E001ღონისძიების / ივენთის მოდული 1 დღე40
E002ღონისძიების / ივენთის მოდული 7 დღე240
E003ღონისძიების / ივენთის მოდული 14 დღე480
   
 ID ნომერი  კომპანიის მომსახურეობებილარი
S001ოპერატორის მიერ 1 პროდუქტის / მომსახურეობის განთავსება1
S002თარჯიმანის მიერ 1 პროდუქტის / მომსახურეობის ტექსტის თარგმანი 1 ენა 10
S003რედაქტორის მიერ 1 პროდუქტის / მომსახურეობის ტექსტის შედგენა ან გასწორება5
S004ფოტოგრაფის მიერ 1 პროდუქტის / მომსახურეობის სურათების გადაღება მაქსიმუმ 5 ფოტო. გადაადგილების უზრუნველყოფა.50
S005რეზუმეს  (CV) ფორმის და დიზაინის შედგენა20
S006ლოგოს დამზადება40
S007Email მარკეტინგი , საკუთარი კონტაქტებით; კომპანიის  კონტაქტებით + 400900
S008Sms მარკეტინგი, საკუთარი კონტაქტებით; კომპანიის  კონტაქტებით + 5001200
S009QR და BAR კოდების დამზადება50
   
 ID ნომერი  კომპანიის სამსახურები (მომსახურეობის შეკვეთა)თვეში   ლარი
CS10ქოლ ცენტრის სამსახური6500
DS11საკურიერო სამსახური3000
SS12გაყიდვების სამსახური7500
PS13პიარის & მარკეტინგის სამსახური6500
AS14სარეკლამო სამსახური7000
   
 ID ნომერი  კომპანიის ბარათები1 წელი  ლარი
C045BG Card 45
C046Cool Card 63
ID ნომერისავაჭრო სივრცეები   ვებ მისამართები
1P001კომპანია CBMGhttps://com.byme.ge/  
2P002სავაჭრო ცენტრიhttps://trade-center.byme.ge/
3P081კარიერა & ვაკანსიებიhttps://career.byme.ge/
4P017ესთეტიკა & სილამაზეhttps://beauty.byme.ge/
5P018ვებ სტუდიაhttps://com.byme.ge/web-studio/
6P026სამზარეულოhttp://kitchen.byme.ge/ 
7P027კოსმეტიკა https://cosmetics.byme.ge/ 
8P029მცენარეები & ფლორისტებიhttps://florist.byme.ge/ 
9P030მოტოhttps://moto.byme.ge/ 
10P039პურიhttps://bread.byme.ge/ 
11P043რკინის ნაკეთობებიhttps://iron.byme.ge/ 
12P044სამკაულები https://jewellery.byme.ge/ 
13P045სპორტი & ფიტნესიhttps://sport.byme.ge/ 
14P046სამსახურის & საოფისეhttps://jobs.byme.ge/ 
15P047სარეკლამო სტუდიაhttps://adstudio.byme.ge/ 
16P048კვების პროდუქტები & ბიო https://bio.byme.ge/ 
17P049სახლი & უძრავი ქონებაhttps://home.byme.ge/ 
18P050საჩუქრებიhttps://gifts.byme.ge/ 
19P061ტკბილეულიhttps://sweets.byme.ge/ 
20P062ტურიზმიhttps://tourism.byme.ge/ 
21P070ღვინოhttps://wine.byme.ge/ 
22P071ყავაhttps://coffee.byme.ge/ 
23P072ყველიhttps://cheese.byme.ge/ 
24P076ხის ნაკეთობებიhttps://wood.byme.ge/ 
25P077ხელოვნება https://art.byme.ge/ 
26P078ხელნაკეთები https://byme.ge/