განათლება

კომპანია CBMG გთავაზობთ ტრენინგებს, კურსებს, პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობას, განვითარების, კვალიფიკაციის ამაღლების

და საკუთარი პროფესიონალი კადრის ჩამოყალიბების მიზნით.

პროექტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები. მალე გაიხსნება.